Pomáháme dětem překonávat překážky

Pomáháme dětem překonávat překážky

Všestranný pohybový rozvoj

Pohybová specializace v raném věku vede k jednostrannému zatížení pohybového aparátu. Díky tomu nedochází k rovnoměrnému vývoji všech svalových skupin a pohybových vzorců. To se může projevit v pozdějším věku chybnými pohybovými návyky či nerovnoměrným vývojem svalových skupin.
Náš systém je zaměřen na rozvoj pohybových dovedností, které pomáhaly lidem uspět v boji s přídodou již od dávných časů.

 

POZOR: První tréninky proběhnou v úterý, dne 17.9.2019 od 16:30 a 17:30 hod.

Vědět více

 

 

 

Děkujeme městu Říčany, které nám poskytlo dotaci z programu Provoz na rok 2019 ve výši 23.925 Kč. Částka byla použita na částečné pokrytí nájemného za tělocvičnu.