O cvičení

Naším cílem je nabídnout dětem pohybové aktivity, díky kterým budou rozvíjet své všeobecné pohybové schopnosti a dovednosti. Praktický pohyb vychází z díla George Hebérta, který začátkem 20. století založil ve Francii hnutí s cílem zvýšit silové a atletické schopnosti francouszkých vojáků a mládeže.
Pohybová specializace v raném věku vede k jednostrannému zatížení pohybového aparátu. Díky tomu nedochází k rovnoměrnému vývoji všech svalových skupin a pohybových vzorců. To se může projevit v pozdějším věku chybnými pohybovými návyky či nerovnoměrným vývojem svalových skupin.
Náš systém je zaměřen na rozvoj pohybových dovedností, které pomáhaly lidem uspět v boji s přídodou již od dávných časů.
Jedná se o:
  • chůzi a běh
  • skok
  • přeskok
  • lezení
  • plazení
  • házení a chytání
  • zvedání a nošení
  • balancování
Filip_pod_kladou